Menü Bezárás

Minősített Tehetséggondozó Műhelyek

A Nemzeti Tehetség Központ támogatásával a projekt keretében működő Minősített Tehetséggondozó Műhelyek (MTM) olyan tehetséggondozó mintaintézmények, amelyek egyrészt komplex tehetséggondozó rendszert kínálnak kiemelkedően tehetséges diákjaik – lehetőségeik mértékében – és a környezetükben található nevelési intézmények tehetséges tanulói számára, másrészt tehetségszakmai támogatást nyújtanak tehetséggondozásban részt vevő pedagógusoknak. A célok hatékonyabb megvalósítása és a horizontális tudásmegosztás érdekében az MTM-ek hálózatban működnek együtt.

MTM-nek azok az intézmények minősülnek, amelyek a 2016 ősze és 2017 tavasza közt lebonyolított minősítési eljárás során elnyerték a „Minősített Tehetséggondozó Műhely” címet. Az MTM cím öt évre adományozható. Az MTM-hálózatnak a fejlesztendő régiókban 31 intézmény a tagja, valamint hazai (Nemzeti Tehetség Program) forrásból további 4-4 minősített tehetséggondozó műhely működik Budapesten és Pest megyében.

Az MTM-ek kiválasztása és támogatása a projektnek azt a célkitűzését valósítja meg, hogy egyenletes lefedettséggel legyenek jelen kiemelkedő tehetséggondozási eredményekkel rendelkező műhelyek a fejlesztendő régiókban. Az MTM-ek mindegyike nagy hagyományokkal rendelkezik a tehetséggondozás területén, ennek megfelelően a hagyományaikra épülő egyéni arculatot kialakítva valósítják meg a címhez kapcsolódó egységes feladatrendszert.

Az MTM-ek tevékenységei alap- és kiegészítő feladatokból állnak, amelyek beilleszkednek az intézmények által működtetett tehetségfejlesztő, -gondozó rendszerbe. Alapfeladataik közül közvetlenül a tehetséges tanulók fejlesztését szolgálja többek között az, hogy módszertanilag megalapozott módon és megfelelő eszközökkel végzik a tehetségek azonosítását; hogy komplex tehetséggondozó programokat (egyéni tehetségmentorálás, tagozatok, szakkörök stb.) valósítanak meg; valamint, hogy a tehetséges tanulók fejlődését dokumentált módon követik nyomon. E mellett az MTM-ek a tehetséggondozás népszerűsítése érdekében megismertetik tehetséggondozó jó gyakorlataikat a környezetükben található oktatási-nevelési intézmények pedagógusaival; a velük együttműködésben részt vevő köznevelési intézmények számára szakmai konzultációs lehetőséget biztosítanak, valamint rendszeres és aktív résztvevői a Nemzeti Tehetség Központ tehetségszakmai rendezvényeinek. Alapfeladataikon túl az MTM-ek számos egyéb tevékenységet is végeznek a tehetséggondozás területén (tehetséges tanulók számára bemutatkozási lehetőség biztosítása, versenyek szervezése, életvezetési, pályaorientációs tanácsadás, publikációs és PR tevékenység stb.).

A Nemzeti Tehetség Központ – a felsorolt célok elérése érdekében – komplex támogatási csomagokkal és programokkal segíti a címbirtokos intézményeket. A pedagógusok munkáját segítik az anyagi jellegű juttatások (programkoordinációs támogatás, mentori tiszteletdíjak), az MTM-ek pedagógusai számára tartott akkreditált pedagógus-továbbképzések, a mentoroknak biztosított folyamat-tanácsadás és számos egyéb szakmai programon való részvétel lehetőségének biztosítása. Ugyanakkor a projekt közvetlenül is támogatja az MTM-ek tanulóinak tehetséggondozását többek között egyéni tehetségmentorálással, mentorált tanulók számára ösztöndíj lehetőségével (MATEHETSZ-szel együttműködésben), tanulmányi célból és versenyekre történő utazás támogatásával, tehetségfejlesztő eszközök átadásával. Az MTM-eknek a tehetséggondozást népszerűsítő tevékenységét a Nemzeti Tehetség Központ elsősorban az egyes intézmények által szervezett szakmai műhelymunkák támogatásával és publikációs lehetőséggel segíti. A Minősített Tehetséggondozó Műhelyek magas színvonalon végzett munkáját garantálja az éves rendszerességgel lebonyolításra kerülő monitoring és MTM követő kutatás. Az MTM-ek hálózatban történő együttműködését hivatott előmozdítani egyrészt az MTM hírlevél, másrészt az MTM-ek évenként megrendezésre kerülő országos és regionális szakmai műhelyei.