Menü Bezárás

Projektleírás

A kiemelt projekt célja, hogy minden tehetséges magyar fiatal esélyt kapjon tehetsége felfedezésére, kibontakoztatására és fejlesztésére. Ennek megfelelően célja a tehetségazonosítási, kiválasztási és az egyéni fejlesztésen alapuló tehetséggondozó szolgáltatások kialakítása, a tehetséggondozás működő rendszereinek továbbfejlesztése, összekapcsolása és koordinációja, a hozzáférési egyenetlenségek korrigálása, a tehetség kibontakoztatására lehetőséget nyújtó programok és szolgáltatások támogatása, valamint a célcsoport környezetének bevonása a hatékony beavatkozások érdekében.

A tevékenységek egy része a Közép-Magyarország régióban működő, hazai forrású, Nemzeti Tehetség Program keretében támogatott tükörprojektekkel együttműködésben és összhangban valósul meg, így a tevékenységek országos lefedettsége biztosított. A projekt szakmai tevékenysége során tehetségazonosításra alkalmas online és hagyományos mérőeszközöket fejlesztünk, melyeket széles körben igyekszünk hozzáférhetővé tenni a magyar iskolákban, segítve ezzel a tudományos alapokra helyezett tehetségfelismerést.

Képzési tevékenységünk klasszikus pedagógus képzésekkel, valamint egyéb rugalmas felnőttképzési formákban támogatja a pedagógusokat és iskolai szakembereket nemcsak a tehetségek felismerésében, hanem azok tehetségterületeinek gondozásában, kibontakoztatásában egyaránt. A XXI. századi igényekre reflektáló képzési formáink (folyamatba ágyazott képzés, online képzésmegvalósítás) által a horizontális tudásmegosztásra és a tapasztalati tanulásban rejlő lehetőségekre is építenek.

A Nemzeti Tehetség Központ támogatásával a projekt keretében működő Minősített Tehetséggondozó Műhelyek (MTM) olyan tehetséggondozó mintaintézmények, amelyek egyrészt komplex tehetséggondozó rendszert kínálnak kiemelkedően tehetséges diákjaik – lehetőségeik mértékében – és a környezetükben található nevelési intézmények tehetséges tanulói számára, másrészt tehetségszakmai támogatást nyújtanak tehetséggondozásban részt vevő pedagógusoknak.

A célok hatékonyabb megvalósítása és a horizontális tudásmegosztás érdekében az MTM-ek hálózatban működnek együtt. Alapfeladataik ellátásán túl az MTM-ekben egyéni tehetségmentorálás folyik, mely keretei közt az egy-egy évre kiválasztott diákok széles spektrumban kapnak támogatást tanulmányaik, tehetségük kibontakoztatása és személyes életvezetésük terén. A projekt eredményeinek megismertetését, tudás- és tapasztalatcserét, tágabb értelemben a tehetségbarát társadalmi környezet támogatását szolgálják rendezvényeink, programjaink, akár szakmai konferencia sorozattal (tudományos tehetségkonferencia sorozat, Tehetségutak Közép-Európában Konferencia) akár szélesebb körben népszerűsítő programokkal, mint például a szülőket, gyerekeket és pedagógusokat egyaránt inspiráló Tehetségfesztivál.